aboutus

Giấy chứng nhận

QC Hồ sơ

Chúng tôi thực hiện hệ thống quản lý chất lượng gồm nhiều giai đoạn: Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC);Kiểm soát chất lượng trong quá trình (IPQC);Kiểm soát chất lượng đầu ra (OQC);Hỗ trợ sau bán hàng cho khách hàng của chúng tôi.

chúng tôi có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, để đảm bảo sản phẩm ổn định và chất lượng, để bảo vệ tối đa lợi ích của số lượng lớn khách hàng.

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Chất lượng cao, chúng tôi sử dụng hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM), đảm bảo tất cả các sản phẩm được cung cấp đều đạt chất lượng 100%.Nguyên liệu và thành phẩm được kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt theo Tiêu chuẩn.

Hãy liên lạc với chúng tôi
Ký tự còn lại(20/3000)