aboutus
  • companyPics.title
  • companyPics.title
  • companyPics.title
  • companyPics.title
  • companyPics.title
Jammerall (China) Co., Limited
Thị trường chính: Trên toàn cầu
Loại hình doanh nghiệp: Nhà sản xuất, xuất khẩu, người bán
Nhãn hiệu: JAMMERALL
Số nhân viên: 50~90
Doanh thu hàng năm: 5000000-11000000
Năm thành lập: 2001
Xuất khẩu p.c: 80% - 90%
Bất cứ lúc nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi!
Bởi vì chúng tôi biết rằng ngay cả những sản phẩm tốt nhất cũng chỉ tốt như những người đứng sau nó. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Hồ sơ công ty

Tham quan nhà máy

Kiểm soát chất lượng