contactus
Jammerall (China) Co., Limited
Địa chỉ : 1-3 / F, Tòa nhà số 9, Khu công nghiệp Long Tỉnh, Bantian, Longgang, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy : 1-3 / F, Tòa nhà số 9, Khu công nghiệp Long Tỉnh, Bantian, Longgang, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Thời gian làm việc : 8:30-18:00(Hiện Bắc Kinh)
Quản lý khách hàng
Hãy liên lạc với chúng tôi
Ký tự còn lại(20/3000)